Ewidencja miejscowości - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja miejscowości - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Gminy Opatowiec
Status rejestru źródłowy
Teryt 260304
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Ziemią
Imię i nazwisko Tomasz Makuch
Dane kontaktowe Tel.:  413518052
mail:  gmina@opatowiec.pl
ESP: /p58f20tgs1/SkrytkaESP
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - do 14 dni od zdarzenia
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: