Ewidencja miejscowości - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja miejscowości - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Gminy Waśniów
Status rejestru źródłowy
Teryt 260706
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat Techniczny
Imię i nazwisko Anna Borek
Dane kontaktowe Tel.:  412646026
mail:  gospodarkanieruchomosciami@wasniow.pl
ESP: 000551355/skrytka
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji automatycznie - interfejs (raz w tygodniu)
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: