Ewidencja miejscowości - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja miejscowości - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Gminy Wiślica
Status rejestru źródłowy
Teryt 260108
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat Rozwoju Strategicznego
Imię i nazwisko Anna Piotrowska
Dane kontaktowe Tel.:  41 3690 909
mail:  apiotrowska@ug.wislica.pl
ESP: /mdm1iv3436/skrytka
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: