Ewidencja adresów - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja adresów - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Miasta i Gminy Osiek
Status rejestru źródłowy
Teryt 261204
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa
Imię i nazwisko Mariola Grygiel
Dane kontaktowe Tel.:  15 86712 03
mail:  budownictwo24@wp.pl
ESP: 0oi9lcv89y
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - do 30 dni od zdarzenia
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: