Ewidencja miejscowości - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja miejscowości - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Gminy Dwikozy
Status rejestru źródłowy
Teryt 260902
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat Infrastruktury i Promocji Gminy
Imię i nazwisko Zdzisława Nowak
Dane kontaktowe Tel.:  (15) 831-14-71 wew.4
mail:  nowak@dwikozy.gmina.pl
ESP: /ux81gpa486/Skrytka_ESP
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - do 30 dni od zdarzenia
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: