Ewidencja adresów - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja adresów - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Gminy Imielno
Status rejestru źródłowy
Teryt 260201
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat inwestycji, ochrony środowiska i działalności gospodarczej
Imię i nazwisko Elżbieta Jagusińska
Dane kontaktowe Tel.:  413851210 wew. 38
mail:  ela.j@imielno.pl
ESP: ug_imielno
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji automatycznie - interfejs (raz w tygodniu)
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: