Ewidencja adresów - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja adresów - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Miasta Stąporków
Status rejestru źródłowy
Teryt 260508
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
Imię i nazwisko Bożena Świadek
Dane kontaktowe Tel.:  41 374-32-28
mail:  bozena.swiadek@staporkow.pl
ESP: /UMStaporkow/SkrytkaESP
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: