Ewidencja miejscowości - EMUiA

Nazwa rejestru Ewidencja miejscowości - EMUiA
Nazwa Instytucji Urząd Gminy Łoniów
Status rejestru źródłowy
Teryt 260905
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Komorka organizacyjna Referat Urząd Stanu Cywilnego
Imię i nazwisko Wioletta Nowaczek
Dane kontaktowe Tel.:  158669103
mail:  wnowaczek@loniow.pl
ESP: /ugloniow/skrytka
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: