Ewidencja Gruntów i Budynków - EGiB

Nazwa rejestru Ewidencja Gruntów i Budynków - EGiB
Nazwa Instytucji Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Status rejestru źródłowy
Teryt 260200
Organ aktualizujący Starosta
Komorka organizacyjna Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Imię i nazwisko Urszula Krzemień
Dane kontaktowe Tel.:  41 386 17 51
mail:  uk@geo2602.pl
ESP: /StarostwoJedrzejow/skrytka
Podstawa upoważnienia Upoważnienie
Cykl aktualizacji każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia
Warunki udostępnienia danych
Geoportal: