Wykaz zasobów, rejestrów oraz cykli ich aktualizacji

Nazwa rejestru Organ odpowiedzialny za prowadzenie rejestru publicznego Podstawa prawna prowadzenia Cykl aktualizacji danych w rejestrze źródłowym Podstawa prawna udostępnienia danych Organ odpowiedzialny za aktualizację zbioru danych na podstawie rejestru źródłowego Moduł tematyczny/aplikacja prowadząca rejestr Uwagi
Tereny inwestycyjne Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2010.76.489 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent Mapa terenów inwestycyjnych
Inwestycje samorządowe Wójt / Burmistrz / Prezydent Rozporządzenie każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Dz.U.2010.76.489 [...] Starosta - Wójt / Burmistrz / Prezydent Mapa inwestycji samorządowych
Organizacje pozarządowe Starosta Dz. U. 2016.239-j.t [...] każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Dz.U.2010.76.489 [...] Starosta Działalność społeczna
Punkty widokowe Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2013.1232 - j.t. [...] każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent Punkty widokowe
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2010.76.489 [...] każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Dz.U.2014.782.1662 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent MPZP i SUiKZP
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2015.199 j.t. każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Dz.U.2015.199 j.t. Wójt / Burmistrz / Prezydent MPZP i SUiKZP
Uchwały i zmiany MPZP i SUiKZP Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2012.647 [...] każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Dz.U.2014.782.1662 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent MPZP i SUiKZP
Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego - RMN Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia Ustawa Marszałek Województwa
Ewidencja miejscowości - EMUiA Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2012.125 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Ewidencja ulic - EMUiA Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2012.125 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Ewidencja adresów - EMUiA Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2012.125 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Rejestr decyzji administracyjnych - warunki zabudowy Wójt / Burmistrz / Prezydent Dz.U.2012.647 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu DZ.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Rejestr decyzji administracyjnych - lokalizacja inwestycji celu publicznego Wójt / Burmistrz / Prezydent podstawa prawna każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu podstawa prawna Wójt / Burmistrz / Prezydent
Rejestr decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę Starosta Dz.U.2012.647 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu DZ.U.2010.76.489 [...] Starosta
Obszary górnicze Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Dz.U. 2015.196 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta Obszary górnicze
Tereny górnicze Minister właściwy ds. środowiska - Główny Geolog Kraju Dz.U. 2015.196 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta Tereny górnicze
Złoża Minister właściwy ds. środowiska - Główny Geolog Kraju Dz.U. 2015.196 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta Złoża
Koncesje geologiczne Minister właściwy ds. środowiska - Główny Geolog Kraju Dz.U. 2015.196 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta
Ujęcia wód podziemnych Minister właściwy ds. środowiska - Główny Geolog Kraju Dz.U. 2015.196 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta Ujęcia wód podziemnych
Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych Minister właściwy ds. środowiska - Główny Geolog Kraju Dz.U. 2015.196 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.