Wykaz zasobów, rejestrów oraz cykli ich aktualizacji

Nazwa rejestru Organ odpowiedzialny za prowadzenie rejestru publicznego Podstawa prawna prowadzenia Cykl aktualizacji danych w rejestrze źródłowym Podstawa prawna udostępnienia danych Organ odpowiedzialny za aktualizację zbioru danych na podstawie rejestru źródłowego Moduł tematyczny/aplikacja prowadząca rejestr Uwagi
Projekty zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji w ramach Funduszy Unijnych Minister właściwy ds. Rozporządzenie Komisji (WE) [. każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta - Wójt / Burmistrz / Prezydent
Składowiska odpadów Marszałek Województwa Dz.U.2013.1232 - j.t. [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa Składowiska odpadów
Składowiska odpadów Marszałek Województwa Dz.U.2013.1232 - j.t. [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Rozporządzenie Marszałek Województwa
Ewidencja Gruntów i Budynków - EGiB Starosta Dz.U.2015.219 j.t. każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Rozporządzenie Starosta
Mapy topograficzne - rastry Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Rozporządzenie Marszałek Województwa
Ortofotomapa Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Mapa hydrograficzna Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Mapa sozologiczna Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Państwowy rejestr nazw geograficznych / Nazwy geograficzne - PRNG Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) - Jednostki administracyjne Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000 Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczny Model Terenu (1992, TIN) Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczny Model Terenu (1965 strefa 1, GRID, siatka 50mx50m) Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Siatki geograficzne i skorowidze arkuszy map w poszczególnych skalach i układach współrzędnych Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczny Model Terenu - NMT Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczny Model Pokrycia Terenu - NMPT Minister właściwy ds. administracji publicznej - Główny Geodeta Kraju Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Rejestr przystanków Marszałek Województwa Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z p Wójt / Burmistrz / Prezydent
Numeryczna mapa spadków i ekspozycji terenu w skali 1:100 000 Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczna mapa hipsometryczna w skali 1: 100 000 Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.