Wykaz zasobów, rejestrów oraz cykli ich aktualizacji

Nazwa rejestru Organ odpowiedzialny za prowadzenie rejestru publicznego Podstawa prawna prowadzenia Cykl aktualizacji danych w rejestrze źródłowym Podstawa prawna udostępnienia danych Organ odpowiedzialny za aktualizację zbioru danych na podstawie rejestru źródłowego Moduł tematyczny/aplikacja prowadząca rejestr Uwagi
Mapa użytkowania terenu opracowana na podstawie klasyfikacji zdjęć satelitarnych Landsat TM w skali 1:100 000 Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczna mapa użytkowania ziemi dla województwa świętokrzyskiego na podstawie zdjęć satelitarnych w skali 1:100 000 oraz w skali 1: 50 000 dla powiatów sandomierskiego i buskiego Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:100 000 Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 Marszałek Województwa Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Dane przestrzenne dotyczące chemizmu gleb: odczyn, zawartość metali ciężkich, siarki, skład mechaniczny, zawartość próchnicy. Minister właściwy ds. Ustawa każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Ustawa Marszałek Województwa
Rejestr obszarów zanieczyszczeń przemysłowych Minister właściwy ds. Dz.U.2013.1232 - j.t. [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Rejestr tras komunikacji Marszałek Województwa - Starosta Dz.U.2013.260 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa - Starosta
Rejestr wniosków o uruchomienie komunikacji na danym obszarze Marszałek Województwa - Starosta Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z p Starosta
Rejestr obiektów noclegowych Minister właściwy ds. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z p Marszałek Województwa
Parki Narodowe Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Rezerwaty przyrody Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Parki krajobrazowe Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Obszary chronionego krajobrazu Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Obszary Natura 2000 Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Stanowiska dokumentacyjne Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Użytki ekologiczne Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Pomniki przyrody Minister właściwy ds. Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Wójt / Burmistrz / Prezydent
Rejestr zakładów przetwarzania baterii Marszałek Województwa Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa
Rejestr punktów zbierania pojazdów Marszałek Województwa Dz.U.2004.92.880 [...] każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu Dz.U.2010.76.489 [...] Marszałek Województwa

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.