Rejestr decyzji administracyjnych - lokalizacja inwestycji celu publicznego

Nazwa rejestru Rejestr decyzji administracyjnych - lokalizacja inwestycji celu publicznego
Organ prowadzący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna prowadzenia rejestru podstawa prawna
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna udostępnienia rejestru podstawa prawna
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł do obsługi graficznych rejestrów decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, inne)
Nazwa rejestru - uwagi