Rejestr przystanków

Nazwa rejestru Rejestr przystanków
Organ prowadzący Marszałek Województwa
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 nr 228 poz. 1368); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 poz. 451);
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Transport i Komunikacja
Nazwa rejestru - uwagi